การลดขยะของเสียที่ Head & Shoulders | แชมพูขจัดรังแค Head & Shoulders

แชร์

ดูแนวทางของเราในการลดปริมาณพลาสติกในบรรจุภัณฑ์ และการดำเนินการให้แน่ใจว่าขวดบรรจุเกือบทั้งหมดของเราสามารถนำไปรีไซเคิลได้

นอกจากขยะที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตแล้ว

ในฐานะแชมพูอันดับ #1 ของโลก เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี

การเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการสามารถส่งผลกระทบเชิงบวก เพราะผลิตภัณฑ์ของเราถูกจำหน่ายออกไปมากกว่า 1 พันล้านครั้งต่อปี

ดังนั้น เราจึงดำเนินการในสองด้านเพื่อลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์ของเรา นั่นคือ

  • ลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ โดยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เบาขึ้นและใช้พลาสติกน้อยลง จึงเป็นการทำให้เกิดขยะน้อยลงเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดและเหลือแต่ขวดเปล่า
  • บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ แม้ว่าจะลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ลงแล้ว แต่เราต้องการจะใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุดเมื่อนำกลับมาใช้โดยการรีไซเคิล

การลดบรรจุภัณฑ์ของเรา

ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา เราได้ลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ต่อของเหลวหนึ่งออนซ์ลงมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

เรายังพยายามดำเนินการให้มากกว่านี้ และภายในปี 2020 เรามุ่งมั่นที่จะลดบรรจุภัณฑ์ของเราลงอีก 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับระดับของปี 2010

การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์

การรีไซเคิลพลาสติกนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ และผู้คนส่วนใหญ่ก็ได้รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนกันอยู่แล้ว

เรากำลังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของบรรจุภัณฑ์ของเราสามารถรีไซเคิลได้

ดังนั้น ทันทีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Head & Shoulders หมดขวด คุณสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อช่วยลดขยะที่จะนำไปฝังกลบ

สิ่งนี้สามารถช่วยสร้างความแตกต่างที่สำคัญอย่างมากเช่นกัน ถ้า 90 เปอร์เซ็นต์ของขวด Head & Shoulders ของเราสามารถรีไซเคิลได้

ก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟ 60 วัตต์ได้ถึง 450 ล้านดวงเป็นเวลา 6 ชั่วโมงในทุกๆ ปี