Skip to main content

การลดผลกระทบในการผลิตแชมพูอันดับ #1 ของโลก

แชร์

ดูแนวทางของเราในการลดผลกระทบของกระบวนการผลิต และดูความคืบหน้าในการดำเนินการของเรา

เราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตในทุกด้านของเราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่

  • การใช้พลังงาน ทุกอย่างตั้งแต่การเปิดไฟ ไปจนถึงการทำงานของเครื่องจักรล้วนจำเป็นต้องใช้พลังงาน
  • การใช้น้ำ มีการใช้น้ำเพื่อทำความเย็น และในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต รวมทั้งเป็นส่วนประกอบสำคัญในแชมพู
  • การปล่อยก๊าซ CO2 ทุกอย่างตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิตสินค้า สามารถทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเสียได้ทั้งนั้น
  • ของเสียจากการผลิต กระบวนการผลิตทั้งหมดล้วนก่อให้เกิดขยะของเสีย. เราต้องการจะลดปัญหานี้และแน่ใจว่าเราได้ทำการรีไซเคิลขยะอย่างเต็มที่
    สิ่งที่เราได้บรรลุผลในช่วงที่ผ่านมา
    ต่อไปนี้คือสิ่งที่ Head & Shoulders สามารถบรรลุผลในช่วงปี ค.ศ. 2010 ถึง 2015 นั่นคือ:

  • ลดการใช้พลังงานลง 7 เปอร์เซ็นต์

  • ลดการใช้น้ำลง 11 เปอร์เซ็นต์
  • ลดขยะของเสียในกระบวนการผลิตลง 85 เปอร์เซ็นต์
  • ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 11 เปอร์เซ็นต์
    เปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
    เป้าหมายของเราคือการไม่มีขยะที่จะต้องฝังกลบ ดังนั้น จึงหมายถึงการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการรีไซเคิล การนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาใช้ซ้ำ

ปัจจุบันนี้ โรงงานผลิตเจ็ดแห่งของเราดำเนินงานโดยมีขยะจากการผลิตที่จะนำไปฝังกลบเป็นศูนย์

แทนที่จะต้องส่งขยะไปฝังกลบ เราได้ใช้ประโยชน์จากขยะของเรา เราเปลี่ยนขยะประเภทขวดให้เป็นเครื่องใช้พลาสติกอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์และกระถางต้นไม้

การใช้พลังงานทดแทน
ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของแผนของเราก็คือการลดการปล่อยคาร์บอน โดยมุ่งเน้นที่การใช้พลังงานทดแทน และเรากำลังดำเนินการคืบหน้าเป็นอย่างดี กล่าวคือ

  • เมืองไท้ชาง ประเทศจีน โรงงานผลิตของเราใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน 100 เปอร์เซ็นต์ที่ได้จากพลังลมเพื่อผลิต H&S.
  • เมืองซีชิง ประเทศจีน กว่า 15 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการพลังงานของโรงงานได้มาจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในสถานที่ดังกล่าว.

ดูการผลิตของ Head & Shoulders

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ Head & Shoulders

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง