ขั้นตอนความปลอดภัย

ในฐานะที่เฮดแอนด์โชว์เดอร์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Procter & Gamble เราปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก

เฮดแอนด์โชว์เดอร์ปลอดภัยหรือไม่
เรารวบรวมความรู้จากงานวิจัยต่างๆกว่า 225 ชิ้นและประสบการณ์มากถึง 65 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเฮดแอนด์โชว์เดอร์ทุกหยดจะปลอดภัย