เอาชนะรังแคที่รุนแรง

แชร์

คุณมีปัญหารังแคขั้นรุนแรง คันหนังศีรษะ หรือหนังศีรษะมันอยู่หรือเปล่า ไม่ใช่แค่คนคุณเดียวที่มีปัญหานี้! จากผลการศึกษาพบว่า ประมาณ 50% ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ทั่วโลกมีปัญหารังแค ดังนั้น หากคุณต้องการดูแลอาการเหล่านี้ให้ดีขึ้น โปรดทำตามสองขั้นตอนที่เราแนะนำ

ขั้นตอนที่ 1: สังเกตหนังศีรษะของคุณ
รังแคเป็นอาการที่พบได้ทั่วไป ซึ่งทำให้หนังศีรษะของคุณคัน^ และมีเกล็ดสีขาวหลุดลอกออกมา แล้วความรุนแรงของอาการเป็นอย่างไร การพิจารณาความรุนแรงของอาการเป็นขั้นตอนแรกในการต่อสู้กับรังแค

หากมีปัญหารังแคเล็กน้อย จะมีเพียงแค่การคันหนังศีรษะเล็กน้อย^ และ หนังศีรษะมันเล็กน้อย

หากหนังศีรษะของคุณมีเกล็ดสีขาวที่หลุดลอกและคันตลอดเวลา^ ในขณะที่เส้นผมมีความมัน นั่นเป็นสัญญาณของปัญหารังแคในระดับปานกลาง

เมื่อคุณคันหนังศีรษะมากและบ่อย^ ร่วมกับมีเกล็ดสีขาวจำนวนมาก และหนังศีรษะที่มันมาก คุณอาจกำลังประสบปัญหารังแคขั้นรุนแรง

ประเภทของรังแค - ศีรษะและไหล่
เฮด แอนด์ โชว์เดอร์ โปรเฟสชั่นแนล แชมพู