คุณสามารถรักษาโรคผื่นผิวหนังอักเสบโดการเลือกใช้แชมพูได้หรือไม่

แชร์

คุณไม่สามารถรักษาโรคผื่นผิวหนังอักเสบโดยใช้แชมพู แต่การเลือกแชมพูที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับอาการต่างๆ ทั้งหมดได้

โรคผื่นผิวหนังอักเสบ มีอาการคล้ายรังแคตรงที่มักเกิดขึ้นซ้ำๆ ดังนั้น แม้ว่าโรคนี้จะรักษาไม่หาย แต่ก็สามารถควบคุมดูแลได้

นั่นไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณเป็นโรคนี้แล้ว คุณจะต้องทนอยู่กับอาการของโรคนี้ตลอดไป แต่การเลือกใช้แชมพูที่เหมาะสมเป็นประจำก็จะช่วยให้คุณสามารถรักษาอาการของโรคนี้ได้

แชมพูที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าแชมพูยา
แชมพู Clinical Strength ของเราเป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถจัดการกับอาการต่างๆ ของโรคผื่นผิวหนังอักเสบ เช่น สะเก็ดรังแคจำนวนมาก อย่างได้ผล

ส่วนผสมออกฤทธิ์ของแชมพูของเราแตกต่างจากแชมพูขจัดรังแคทั่วๆ ไป แทนที่จะใช้ซิงค์ ไพริไธออน แชมพูของเรามีซีลีเนียม ซัลไฟด์ที่ผ่านการพิสูจน์จากการทดลองทางคลินิกแล้วว่า สามารถขจัดรังแคได้มากกว่าและเร็วกว่า แชมพูขจัดรังแคโดยทั่วไป1.

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผื่นผิวหนังอักเสบ

  1. เทียบกับแชมพูขจัดรังแคที่มีซิงค์ ไพริไธออน 1%