Skip Content

ทำความเข้าใจปัญหาหนังศีรษะ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นผม หนังศีรษะ และรังแค ตลอดจนวิธีแก้ไข

ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับสาเหตุและอาการรังแค ตลอดจนวิธีแก้ไข

ทำไมต้องเป็นคุณ
ทำไมต้องตอนนี้

รังแค ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะ และคำแนะนำสำหรับ: คนหนุ่มสาว สตรีที่ตั้งครรภ์ ผู้ที่มีผมบางหรือผมร่วงง่าย

ค้นหาสาเหตุว่าทำไมรังแคจึงมักเกิดขึ้นเฉพาะบางช่วงเวลา และคุณจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

พบ
ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกเส้นผมและหนังศีรษะ Head & Shoulders & มีความเชี่ยวชาญในเรื่องรังแค เส้นผมและหนังศีรษะ

ทีมผู้เชี่ยวชาญของ Head & Shoulders ประกอบด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนัง นักออกแบบทรงผม และนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ